Vladimír Koštial

Krajina

Vladimír Koštial
1950 – 1955,  Krajina

Krajinárska fotografia mala pre Vladimíra Koštiala zásadný význam. Na hranici medzi turizmom a horolezectvom, často absolvoval s fotografickým vybavením extrémne túry. Odmenou mu bola sústredená až kontemplatívna práca fotografa vysokohorskej prírody. Krajinu väčšinou zvečňoval veľkoformátovou kamerou, či staručičkým panoramatickým fotoaparátom Kodak. Výsledné fotografie bývali použité vo výpravných publikáciách, z ktorých spomeňme aspoň Pieniny, Vysoké Tatry či Tatranský pozdrav. Inokedy jeho práca v teréne slúžila ako športová reportáž. Najznámejším príkladom je dokumentácia prvého kolektívneho prechodu hlavného hrebeňa Vysokých Tatier v zimnom období z roku 1955, ktorú zaznamenával ako fotograf. Publikácia Expedícia Vysoké Tatry 1955, zostavená z týchto fotografií, vyšla v roku 2016. (Lukáš Bártl)