Olga Bleyová

Klzisko

Olga Bleyová
Klzisko

Cyklus Klzisko je jedným z mála fotografických projektov Bleyovej, ktorý nevznikol na objednávku. Je jednoducho výsledkom voľnej inšpirácie, keď chodievala fotografka so svojimi deťmi na štadión. Je to v podstate čiernobiely dokument, ale s typicky bleyovským štylizujúcim rukopisom. Evidentným zámerom autorky bolo zachytiť detské telo v pohybe, teda na jednej strane postihnúť fyziognómiu dieťaťa v nie celkom istých polohách na korčuliach a zároveň uchopiť dynamickú atmosféru náhodného zhluku korčuliarov na ľade. Pracuje preto s pomalou uzávierkou, aby dosiahla rozmazanie kontúr tela v rýchlosti. Ďalším efektom, ktorý tu Bleyová uplatňuje, je skratkovitosť v budovaní postavy. Výrazne osvetlené plochy deformujú končatiny či trup, čo má opäť dynamizujúci efekt. A v neposlednom rade buduje kompozície s výrezmi postáv, pričom je nezriedka stredobodom záberu prázdna plocha, okolo ktorej sú nakomponované nohy alebo busty korčuliarov. Často sú nositeľmi výrazu dlhé tiene, kým samotné telá v protisvetle vidíme len v náznaku, respektíve v spomínanom výreze. Podobne ako Klzisko vytvorila Oľga Bleyová v prvej polovici 60. rokov aj ďalšie dokumentárne série, väčšinou ako reportáže pre redakcie novín. V téme klziska Bleyová pokračovala ešte ďalším projektom založenom na solarizácii.