Silvia Saparová

Iné ženy - Nasledujúca generácia

Nasledujúca generácia, 2016-2018

Nasledujúca generácia, 2016-2018

Nasledujúca generácia, 2016-2018

Nasledujúca generácia, 2016-2018

Nasledujúca generácia, 2016-2018

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Iné ženy, 2011-2014

Silvia Saparová
2011 – 2018,  Iné ženy - Nasledujúca generácia

Séria Nasledujúca generácia/Next Generation predstavuje portréty žien, ktoré autorka systematicky fotografuje, a už sme ich mali možnosť vidieť v predchádzajúcej sérii Iné ženy/Other Women, pričom vlastne ide o autorkin časozberný výskum. Prezentujú aj druhú, najmladšiu generáciu umelkýň, autorkiných študentiek.

Práve tento výber mladej generácie predstavuje veľmi zaujímavý moment. Môžeme o nej hovoriť aj ako o smart generácii, keďže jej predstavitelia vo svojej tvorbe často reflektujú samozrejmú prítomnosť digitálnych obrazov, technológií a sociálnych sietí v uponáhľanej postinternetovej dobe. Túto komunitu mladých žien Saparová stavia do kontrastu so svojím dlhoročným koncepčným prístupom k tvorbe. Psychologický stret nastáva už v samotnom priebehu snímania, keď sú fotografované vedené k tomu, aby si sadli a aby „len“ boli. Takéto fyzické sprítomnenie a spomalenie v dnešnej online dobe je autorkou vhodne zvolené tak, aby sa na fotografiách udiala výsledná emócia.

Silvia Saparová využíva minimálne formálne prostriedky, ktoré upriamujú našu pozornosť na zobrazené ženy. Ženy, ktoré nie sú objektom fotografa, ale svojbytným a pôsobivým subjektom a majú priestor na svoje bytostné a intímne vyjadrenie. V tomto prístupe môžeme odčítať Saparovej jasné autorské stanovisko, ktoré popiera dominantný prístup fotografa a jeho zmocnenia sa subjektu.

Toto minimalistické portrétne zobrazenie bez rušivých elementov prostredia, či módnej štylizácie, tvorí nadčasovú zbierku, sondu do psychologickej a emocionálnej vrstvy odfotografovaných žien, ktorá s nami pomocou fotografie koexistuje. (Michal Huštaty, Dominika Ličková)