Andrej Balco

HouSink

Andrej Balco
2019,  HouSink

Súbor fotografií HouSink mapuje fenomén novodobého bývania v mestských i vidieckych lokalitách na Slovensku.

Séria rozpráva o nových trendoch v bývaní. O nových moderných mestských sídliskách. O človeku a jeho potrebe pretvárať okolitý priestor a meniť ráz krajiny. O satelitných developerských projektoch s rodinnými domami natlačenými na malých pozemkoch s priestorom akurát na zaparkovanie auta, prípadne na maličkú záhradku s hojdačkou alebo trampolínou.

Napriek zjavnej uniformite súčasnej zástavby, artikulujúcej tento fenomén prefabrikovanými betónovými múrmi, autor v nej hľadá obsahovú a vizuálnu pestrosť. Podobne ako v staršom projekte Sídliská, aj tu rozvíja tému vzájomného odcudzenia sa, osamotenia a hľadania náhradných riešení v provizóriu dnešného bytia.