Michaela Nagyidaiová

Formovanie / Moulding

Michaela Nagyidaiová
2021 – v procese,  Formovanie / Moulding

Prebiehajúci projekt Formovanie skúma transformácie krajín, ktoré boli súčasťou „východného bloku“ a podstúpili zmenu politického systému z komunizmu do kapitalizmu. Sústredí sa na vývoj súčasnej politickej situácie v strednej a východnej Európe, a zároveň aj na to, ako súčasné okolnosti ovplyvňujú ľudí, topografiu, ideológie a formujú osobné vrstvy nášho každodenného života. Či už sú to viditeľné priame zmeny, ktoré sa vyvíjajú rovno pred našimi očami (napríklad v rámci architektúry alebo verejných priestorov) alebo menej viditeľné, skryté premeny, či transformácie. Táto práca sa začala počas mojej rezidencie v Slovinsku v lete 2021. Tam som začala klásť dôraz na otázky „centrálneho/východného futurizmu“, čiže ako sa naše prostredie v strednej a východnej Európy od pádu režimu zmenilo a spôsob, akým si stredná a východná EU osvojila mechanizmy kapitalizmu.

Formovanie adresuje tieto obšírne témy, ktoré boli zúžené prostredníctvom špecifických situácií. Udiali sa na miestach, kde som túto prácu vytvárala. Prvá kapitola sa preto nachádza na pôde Slovinska, či už v malých obciach, mestách alebo na vidieku. Fotografie zobrazujú „jugonostalgiu“, prebiehajúce protesty proti slovinskej vláde a environmentálne otázky - ako napríklad rezonujúce referendum o ochrane prírodných vodných zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v júli 2021.