Tatiana Takáčová

Eternity of One Celebrity

Domáca pani

Autoportrét zo Španielska

Medové týždne

Lyžiarka

Letná hacienda

Rozhovor

Dovolenka pri polárnom kruhu

Tatiana Takáčová
2018,  Eternity of One Celebrity

Projekt predstavuje sériu autobiografických fotografií, pri ktorých autorka vytvára pseudodokumentárne vizuálne memoáre zo svojho súkromného života.

Umelecká sociéta, prepletená bohémskym nažívanim a vysokým životným štýlom, bez časového vymedzenia, je zvolená forma výtvarného jazyka na priblíženie tém, ktorými sa autorka zaoberá. Vykonštruované autoportréty sú nositeľmi ideológie o posúvaní reality, prispôsobovaní faktov, nepriehľadnosti či dezorientovanosti v oblasti manipulácie s informáciami.