Jaroslav Žiak

Error

Jaroslav Žiak
2016 – 2017,  Error

Objektom skúmania tejto série je zbierka anomálnych zápaliek. Zbierka sa rozrastala v rokoch 2004 - 2017. Každá zo zápaliek je odchýlkou v programe výroby, predstavuje určitú anomáliu. Každá zo zápaliek má prirodzenú chybu bez akejkoľvek mojej manipulácie. Vo fotografiách som chcel poukázať na rozmanitosť a určitú krásu vecí, stojacich mimo všeobecne prijatej normy.