Ester Šabíková

Ekosystém/ Ecosystem

Ester Šabíková
2018,  Ekosystém/ Ecosystem

Keď hovorím o mori, hovorím o celku. O jednote. O energii, z ktorej je všetko stvorené. Je to o pocite stotožnenia sa s elementami. So svetlom a časom. S procesom a neviditeľnom. Farby, ktoré sú súčasne obsiahnute v jedinom lúči svetla. Dúha, ktorá nás všetkých neustále sprevádza. Je to o mávnutí krídel motýľa. O neustálej premenlivosti a nabaľovaní sa kúsok po kúsku. O hybnej nehybnosti fotografie. O zbere každodennosti, prehovárajucej k celku. O protikladoch života a smrti, o ich neustálom napätí, vytvárajúcom náboj vzniku bytia.

Príroda nás všetkých spája.