Ivan Matejka

Dvory / Bratislavské zátišia

Ivan Matejka
1959 – 1981,  Dvory / Bratislavské zátišia

Tematické zoskupenie čiernobielych aj farebných fotografií Dvory a Bratislavské zátišia predstavuje na jednej strane rané Matejkove práce - krásne komponované pohľady do geometrie dobových bratislavských dvorov a ulíc. Snímky z cyklu Dvor (1959 - 1960) sú jeho prvým obsahovo aj formálne uceleným fotografickým cyklom. Opäť vidíme dokumentárne pohľady s atmosférou Bratislavy 60. rokov 20. storočia, ale aj autorov celoživotný záujem o geometrické obrazce a estetickú nadčasovosť každodennosti. Matejka od 70. rokov pracoval aj s farebnou fotografiou. Dobovú monochrómnosť, v kolorite aj ideológii, alebo slovami A. Hrabušického "detaily zanedbaného životného prostredia tzv. reálneho socializmu", reprezentuje výber z cyklu Bratislavské zátišia (1977), spolu s hviezdnym rastrom snímky Červený stroboskop (1977). Podobný raster i atmosféru, tentoraz z rozbitých domových zvončekov, Matejka objavil a zachytil aj na fotografii Bez názvu (1981). Vybrané fotografie sú zo zbierok Múzea fotografie SEDF v Bratislave. (Silvia L. Čúzyová)