Lena Jakubčáková

Dve Katky – Príbeh vzdoru

Severný pohľad na Košické Hámre. Album Košicko-bohumínskej železnice – A. Schild & Geissler: Hámor, 1871.  HN 01099, zbierka SNM-Historické múzeum. Foto: Samuel Okkel

Známa zlieváreň baróna Jacobsa v Košických Hámroch, 1890, fotografický archív Štefana Rendoša (dar z archívu Jána Drozdu)

Katarína Kiovská ml., okolo roku 1945, archív Cyrila Kiovského

Tri hrabačky – Katarína Kiovská s priateľkami, päťdesiate roky 20. storočia

Záber z fotografickej prílohy diplomovej práce Kataríny Apáthyovej „Košické Hámre (národopisná monografia)“, FF UK v Bratislave, 1965

„Košické Hámre – práca žien, kosenie ovsa ženou z rodiny, v ktorej nemajú muža“, obrázok zo štúdie Zory (správne Kataríny) Apáthyovej-Rusnákovej „Príspevok k bývaniu v Košických Hámroch“, Slovenský národopis – časopis SAV, Bratislava, 1969, s. 124

Zberný list, Ústredný úrad štátnej kontroly a štatistiky, MNV v Košických Hámroch, 1963, Štátny archív v Košiciach Portrét Kataríny Kiovskej ml. (napravo) a jej matky Kataríny Kiovskej st. (naľavo), archív Cyrila Kiovského

Rozhodnutie o vyvlastnení domu Kataríny Kiovskej pre Československý štát, ONV v Košiciach, 1963, Štátny archív v Košiciach, s. 2

Odpoveď Ministerstva financií ČSSR na žiadosti Kataríny Kiovskej st. o zvýšenie stanovenej finančnej náhrady za dom, 25.3.1964, archív Cyrila Kiovského

Detail článku „Dedina určená k zániku“ od J. Henzela z dobového týždenníka Zora východu, kde bola Katarína Kiovská st. označená za čiernu ovcu; roč. 7, č. 46, 1966, s. 2

Križovatka tzv. „stred valala“ po zbúraní obce Košické Hámre (v pozadí vznikajúca chatárska oblasť); z reportáže Gabriela Bodnára pre ČTK, 15.9.1969, Tlačová agentúra SR

Zápisnica ako výhražný dokument vo veci vysťahovania Kataríny Kiovskej zo zaniknutej obce (zátopovej oblasti) Košické Hámre, ONV v Košických Hámroch, 19.1.1968, archív Cyrila Kiovského

Posledný obytný dom – pôvodný dom Kataríny Kiovskej (vyššie provizórny úrad, nižšie močariny pritekajúcej vody z priehrady a dočasné pastvisko pre mladý dobytok JRD Seňa); z reportáže Gabriela Bodnára pre ČTK, 15.9.1969, Tlačová agentúra SR

Detail záberu na rozoberanie strešnej krytiny Katarínou Kiovskou mladšou, z reportáže Gabriela Bodnára pre ČTK, 15.9.1969, Tlačová agentúra SR

Južný pohľad na oblasť po zaniknutej obci Košické Hámre s typickou krivkou okolitých vrchov – zimný pohľad na časť Ružínskej priehrady, 2021, Foto: Lena Jakubčáková

Lena Jakubčáková
2020 – 2022,  Dve Katky – Príbeh vzdoru

Katarína Kiovská (neskôr alias Baba z lesa) so svojou mamou (s rovnakým menom a priezviskom) boli jediné, ktoré sa v šesťdesiatych rokoch odmietli vysťahovať z Košických Hámrov, vytrvalo odolávali tlaku štátnej moci a skomplikovali tak socialistické plány na zatopenie poslednej časti Ružínskej priehrady na východe Slovenska. Obe Katky žili v zbúranej dedine ešte niekoľko rokov a boli zo strany úradov prenasledované a rôznymi spôsobmi aj potrestané, zatiaľ čo zo strany miestnych sa za svoju zaťatosť stretávali s nepochopením. Aj keď napokon museli cúvnuť, presunuli sa len o pár metrov vyššie a tak svoju malú krajinu nikdy neopustili.

Archívny výskum k tejto práci vznikal až niekoľko rokov po tom, čo sa krátko pred odchodom Baby z lesa v roku 2017 vytvaroval obrazový materiál dokumentujúci posledných dvadsať rokov jej života. Jej rozhodnutie žiť v lese bolo voľbou, ktorej cieľom bolo zachovanie vlastných hodnôt, slobody a domova. Vďaka dobrodružnému pátraniu po materiáloch reflektujúcich príbeh individuálneho vzdoru dvoch mimoriadne silných žien na pozadí príbehu zániku jednej dediny môžem v tomto dlhodobom projekte napokon vyjadriť nielen fascináciu konkrétnou osobou, ale aj konfrontáciu jej nového samotárskeho života s osobitým, nadčasovým príbehom z jej mladosti.