Olga Bleyová

Divadelná fotografia

Olga Bleyová
1967 – 1982,  Divadelná fotografia

V 60. rokoch začala Oľga Bleyová fotografovať pre Štátne bábkové divadlo v Bratislave. Popri dokumentovaní predstavení pracovala paralelne na vlastnej autorskej interpretácii divadelného umenia, pričom v tejto voľnej fotografii naplno využila svoj zmysel pre štylizáciu v záujme zachytenia akejsi esencie divadelného výkonu. Z tejto časti jej tvorby vzniklo aj niekoľko výstav. Úplne prvá bola Fotografická rozprávka v galérii Profil v roku 1970. Jej farebné fotografie bábkových predstavení sa stali základom knihy Vladimíra Predmerského Čaro oživenej fantázie (1979). Postupne Bleyová rozšírila svoj záber aj o činoherné divadlá, dôležité bolo jej pôsobenie v Štúdiu S od jeho založenia v roku 1982. Fotografovala aj portréty hercov. S cieľom pripraviť publikáciu o divadelnej scéne na Slovensku vytvorila rozsiahly archív prevažne čierno-bielej fotografie, ktorý je skutočne cennou dokumentáciou niekoľkých desaťročí slovenského divadla. V knižnej podobe by to bolo rozhodne hodnotné zavŕšenie jej prace na tejto téme. Divadelná fotografia Oľgy Bleyovej má nie len dokumentárny prínos, ale poskytuje i zásadný pohľad na samotnú tvorbu Oľgy Bleyovej.