Michal Zahornacký

CLOSE

Michal Zahornacký
2020 – 2022,  CLOSE

Séria Close od Michala Zahornackého prostredníctvom vrstvených architektonických vzorov naznačuje dusnú atmosféru pandémie. Fotograf, ktorý žije a pracuje na Slovensku, opakovane zobrazuje rovnaké obrazy, vytvárajúc vizuály paralelné s našimi skúsenosťami a reakciami na potrebu udržiavať odstup. Close manifestuje skutočnú situáciu, keď sme boli nútení zatvoriť dvere a zostať doma, privádzajúc nás bližšie k sebe - ako k ľudstvu, rodine, priateľom a sebe samým. Zahornackého vizuálne príbehy sú abstraktné, pobudzujú k premýšľaniu a imaginatívnemu uvažovaniu.

Táto séria však značne kontrastuje s autorovým portfóliom, ktorého štýl dlho charakterizovala portrétna fotografia s výraznou farebnosťou a experimentovaním s deformáciou obrazu. Lockdowny a nútená izolácia v dôsledku pandemického diania obrátili jeho pozornosť k prostrediu mestských ulíc a panelových domov, ktoré sa stali ideálnym impulzom k ďalšiemu rozvíjaniu manipulovania obrazu. Táto séria stojí na pomedzí dokumentárnej fotografie a voľných grafických výstupov, kde repetitívna geometrická štruktúra architektúry slúži ako základ pre digitálnu postprodukciu. Zahornackého experimenty s multiplikáciou, zrkadlením a deformáciou prvkov architektúry vytvárajú pôsobivé vizuálne zážitky, ktoré nás uchvacujú svojou originalitou a zároveň nás prinútia zamyslieť sa nad našim vnímaním a skúsenosťami.