Viktor Kopasz

City_zen

Viktor Kopasz
2010 – 2012,  City_zen

Série „City_zen“ podtrhuje konstruktivní povahu vybraných staveb, abstrahuje ji a dobírá se k osobité paralele modernistické koláže. Opakování snímků a grafických motivů nás upozorňuje nejen na repetitivní aspekty sídlištních architektur, ale hlavně na význam drobných výtvarných posunů, kterými Kopasz přenáší těžiště od sledování námětu k autonomní vizuální problematice.
City.zen je ovšem mezi Kopaszovými alby neobvyklé ještě z jiného důvodu. Namísto listů svázaných do pevných desek je koncipováno jako balík volných listů uložený do krabice. Tato zdánlivě drobná změna má zásadní důsledky. Přestože se v City.zen Viktor Kopasz drží obecného dělení na tři soubory, ponechává si možnost doplňovat je, měnit pořadí listů, odebírat je, vyměnit… V tomto smyslu se přibližuje k výše zmiňovaným rysům elektronických alb. (Jiří Ptáček, úryvok z textu k rovnomennej výstave v Ateliéri Josefa Sudka v Prahe, 2012)