Jana Šturdíková

Châteaux po našom

Jana Šturdíková
2015 – 2021,  Châteaux po našom

Opustené a chátrajúce kaštiele na Slovensku som rozdelila do kategórií podľa posledného využitia. Vzniká tak zvláštne spojenie slov a obrazov, ktoré by sme si prirodzene v mnohých prípadoch len ťažko dávali do súvislosti. Je svedectvom rozsiahlej transformácie, ktorou slovenská spoločnosť prešla v dôsledku politických zmien v 20. a 21. storočí, ako aj výpoveďou o komplikovanom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám. Súbor obsahuje viac ako 135 fotografií. Vyšiel aj v knižnej podobe v roku 2019 a 2021.