Peter Lančarič

Bdelá kóma

Peter Lančarič
2017 – 2018,  Bdelá kóma

Tento altruistický cyklus by sme mohli interpretovať aj ako oxymoron „života medzi životom, keď je prebudenie zázrakom“. Snažil som sa ním kriticky poukázať na nedostatky, absurdnosti a bezútešné zlyhania slovenského systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Pacientov trpiacich bdelou kómou som sa snažil fotografiou zachytiť v korektnom tichu a bez senzácie. Fotografie neukazujú bolestné utrpenie priamo, no aj tak je cítiť. Zámerom bolo priblížiť túto diagnózu verejnosti. Chcel som poukázať aj na to, aký krehký je náš svet istôt a vyzvať ludí k spolupatričnosti a porozumeniu slabším.