Peter Lančarič

Autobiografia

Peter Lančarič
2014 – 2016,  Autobiografia

V tejto sérii spätne rekonštruujem reálne udalosti z môjho života. Scény sú vytvorené na základe priamych skúseností, teda na základe priameho kontaktu s realitou. Z konkrétnych postáv sa pomocou rekvizít a giest stávajú herci v autorskej inscenácii. Niektoré informácie sú hyperbolizované, iné zase potláčané. Každý z týchto autoportrétov predstavuje javisko, ktoré je ohraničené hľadáčikom. Znázornené situácie strácajú rozmer času a sú vyňaté z osi môjho života. Zobrazená situácia je privilegovaná, vytiahnutá z tečúceho kontinua, čo paradoxne dotvára jej význam. Tieto autoportréty abstrahujú esenciu udalostí, ktoré reprezentujú časť mojej identity. Maximalizujem subjektívnosť. Pri pohľade na tieto fotografie si divák nemá ako overiť pravdivosť znázornených scén. Psychologická istota a dôvera v pravdivosť fotografie sa prelína s nedôverou voči mediálnemu svetu.