Dorota Holubová

Atlas žien

Dorota Holubová
2018 – 2019,  Atlas žien

Atlas žien je umelecko-aktivistický projekt zaoberajúci sa súčasným závažným problémom porušovania ľudských práv - násilím páchaným na ženách na Slovensku. Názov Atlas žien predstavuje mapu vizuálnych príbehov, zbierku portrétov žien zažívajúcich násilie a portrétov žien, ktoré im poskytujú pomoc a podporu. Projekt vznikal v ženských bezpečných domoch a v ženských organizáciách od východného až po západné Slovensko. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie sociálneho povedomia, vzdelávanie ľudí a prevencia domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch pomocou fotografií. Prostredníctvom fotodokumentácie každodenného života žien v bezpečných domoch môžu muži aj ženy pochopiť, že láska nemá nič spoločné s násilím. Každá štvrtá žena na Slovensku zažila násilie v partnerskom vzťahu, a preto je potrebné, aby ľudia neboli ľahostajní k tejto téme, o násilí nemlčali a rozhodli sa, že nebudú tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí. V projekte sú veľmi dôležité ženy, ktoré pracujú v ženských centrách a organizáciách a pomáhajú týmto ženám, ako aj vzdelávajú ľudí v tejto téme.