Andrea Kalinová

Architektúra starostlivosti. Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia

Andrea Kalinová
2014 – 2018,  Architektúra starostlivosti. Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia

Slovensko má bohaté zdroje minerálnych vôd, ktoré premenili množstvo miest na kúpeľné zóny a umožnili vzniknúť veľkému počtu kúpeľných stavieb. Hoci rozvoj kúpeľných miest sa začal už v 19. storočí, najviac pozornosti sa tejto oblasti venovalo počas socializmu. Štát do nich investoval veľké finančné prostriedky, vznikali špecializované inštitúcie zamerané na špecifiká kúpeľnej liečby, ale aj kúpeľného urbanizmu a architektúry. Vďaka tomu sa realizovali stavby svojbytných foriem s prepracovaným priestorovým usporiadaním s ohľadom na potreby návštevníkov kúpeľnej prevádzky.

Fotografie sú súčasťou knihy Architektúra starostlivosti.