Viktor Kopasz

Absencia

Viktor Kopasz
2013 – 2014,  Absencia

V cykle Absencia sú pomocou manipulovanej digitálnej fotografie vytvárané abstrahované modely ľudských postáv. Spájajú realisticky pôsobiace prvky s fiktívnymi, čím tvarujú akési mužské a ženské prototypy, anonymné portréty bez skutočnej identity. Figurálne motívy sú spájané s geometrickými prvkami, autor pracuje s tvarovým, farebným a významovým kontrastom.

Tlačovinové asambláže ako forma sú v rozpore - vzťahujú se k identite a jedinečnosti, která je poprená mnohonásobnou multiplikáciou a devalvovaná opakovaním a vrstvením niektorých vonkajších rysov.