Zuzana Pustaiová

Interlude

Zuzana Pustaiová
2019 – 2020,  Interlude

Projekt Interlude je o skúmaní aktuálneho stavu medzi vyčlenením sa od biologickej rodiny a formovaním rodiny novej. Nachádza sa niekde na pomedzí spoločenského očakávania, momentálneho emocionálneho prežívania a hľadania životného smeru. Prostredníctvom inscenovaných autoportrétov v domestikovanom prostredí, zátiší reflektujúcich domov a domáce práce a prostredí konštruujem napätie, neistotu, ktorú spôsobuje tlak okolia v každodennom prežívaní. Interlude tvorí ďalšiu / pokračujúcu etapu života. Je to medzipriestor, medzistav a medziobdobie, ktoré je iné a vyčleňuje sa od predchádzajúceho a toho nadchádzajúceho obdobia.