Zuzana Pustaiová

Aký kraj - taký mrav

Zuzana Pustaiová
2015,  Aký kraj - taký mrav

V súčasnosti sa stále častejšie objavuje trend návratu k spôsobu života a hodnotám našich starých rodičov. Dnešná generácia vyhľadáva prvky slovenskej ľudovej kultúry a prenáša ich do bežného života. Napriek tomu, že kultúra národa je úzko spätá s každým jednotlivcom, nemá tento spôsob života zakorenený priamo v mysli. Ide o akési hranie sa na niečo, čo bolo ešte pred pár desaťročiami prirodzenou súčasťou bežného života. V mnohých prípadoch ide o absurdnosť, do určitej miery až pózu, vytvorenú zmenou myslenia, obranou voči konzumnému a globalizovanému spôsobu života v dnešnej spoločnosti.