Milan Tittel

Parapet

Milan Tittel
2021 – 2022,  Parapet

Niekedy vznikne dielo ani nie pretváraním či kombináciou predmetov, ale ich jednoduchým prenesením, situovaním v novom, jasne vymedzenom fyzickom i mediálnom priestore. Tieto objekty a predovšetkým ich fotografické záznamy existujú v určitej situácii, v priestore medzi vonkajškom a vnútrajškom, v akomsi priesečníku osí x, y, z, v ktorom sa stretávajú plochy okna, ostenia a Parapetu. Tento príležitostný, minimálny výstavný priestor je vymedzený okenným parapetom vlastného domu. Ale keď autor chcel dielo či skôr predmetnú situáciu preniesť navonok, do skutočného výstavného priestoru, musel siahnuť po fotografii. Len tak zvečnil dočasnú priestorovo-predmetnú súvislosť a často pominuteľný substrát týchto diel získal konečné rámovanie, definitívny rámec. Tento občasný, ale permanentný výstavný „mikropriestorček” existuje už od roku 2013 a funguje do dnešných dní. ( Aurel Hrabušický)