Milan Tittel

Nevinná Galéria

Milan Tittel
2021,  Nevinná Galéria

Počas covidovej pandémie zostávala blízka Bratislava nedostupná, galérie boli zavreté, a tak si na jeseň 2020 Milan Tittel vytvoril galériu doma. Vznikla výstavná sieň komorného formátu ako prístavba malého sochárskeho ateliéru so stenami z priesvitnej, pružnej fólie, v bezprostrednom vizuálnom kontakte so záhradou a malým vinohradom. Vínna réva vytvorila vizuálne pozadie pre Nevinnú galériu (nevinná ako bezelstná, prostá alebo len vína prostá galéria?). Okolitá príroda, hoci vyšľachtená, akoby priamo vstupovala do priestorov minigalérie. To, čo sa v nej ocitlo, väčšinou autorove sochárske improvizácie, predmetné konštrukcie malých formátov, bolo takmer vždy umiestnené na štíhlych bielych sokloch. Ich geometrický, arteficiálny tvar kontrastoval s presvitajúcou vegetáciou za poddajnými stenami. Niekedy sa na nich ocitli aj drobné objekty, ktorých organický tvar vzbudzoval predstavu, že pochádzajú priamo zo záhrady alebo vinohradu, odkiaľ ich autor len jednoducho preniesol „dovnútra”. Pôsobia nie ako diela, artefakty, ale ako nálezy zo záhrady, ale aj zo širšieho okolia – polí, pastvín a lesov Malých Karpát, podobne ako keď si hubár po návrate domov vystaví svoje úlovky. (Aurel Hrabušický)