Evelyn Benčičová

Osvietenie / Enlightenment

Evelyn Benčičová
2018,  Osvietenie / Enlightenment

Posvätnosť je často definovaná ako spojenie uctievania a strachu, jej hodnota spočíva v jej nedostupnosti. Zdá sa, že je mimo dosahu, vzdialená a éterická, nesie tabu izolovaného a neznámeho. A neznáme sa dá ľahko nepochopiť.

Osvietenie si kladie za cieľ spochybniť paradigmu vizuálnej reprezentácie spojenú s vierou. Predstavuje moju víziu čistoty a svätosti zbavenej tradičnej dogmy a strachu z otvorenosti. Bez úmyslu pohoršovať som vytvorila fiktívny príbeh o troch sestrách spojených vierou, spoločným zdieľaním života, užívaním si nevinných pôžitkov existencie.

Jednotlivé scény predstavujú skutky, ktoré sú ženám-mníškam zakázané z náboženského i spoločenského hľadiska. Väčšinou ide o skutky súvisiace s medziľudskými vzťahmi, radosťou a slobodou mysle, skutkami, ktoré v žiadnom prípade nie sú v jeho skutočnom zmysle zlé alebo bezbožné.

Osvietenie je reformou myslenia a hodnôt, skúmaním zakázaného ovocia. Život nie je hriech.