Evelyn Benčičová

ASYMPTOTE

Evelyn Benčičová
2016,  ASYMPTOTE

Asymptote spája minulosť a prítomnosť do jednotnej vizuálnej podoby. Projekt tvoria scény zasadené do obdobia socializmu. Výsledné fotografie, videá i zvukové záznamy vytvárajú celok, ktorý predstavuje interpretáciu tejto témy očami troch mladých tvorcov (fotografie - Evelyn Bencicova, video - Adam Csoka Keller, zvuk - Arielle Esther).

Scény sa odohrávajú v priestoroch architektonicky príznačných pre toto obdobie, no zobrazujú skôr fiktívnu predstavu, ktorá premieňa reálne lokality na dejiská medzi ilúziou a skutočnosťou. Architektúra svojou geometriou a precíznosťou symbolizuje samotný bývalý režim.

Ľudia vytvárajú vzor. Sú súčasťou architektúry, spoločnosti, celku. Jednotlivec kopírovaním a splynutím s ostatnými stráca svoju individualitu v uniformite. Každý rozdiel znamená chybu.

Chceli sme priblížiť našej generácii obdobie socializmu a viesť dialóg s ľuďmi, ktorých sa toto obdobie našej histórie priamo dotýka. Na základe rozdielov a podobností porovnávame zozbierané informácie s pocitmi, ktoré zažívame my ako dnešná mladá generácia. Cieľom je teda reflektovať nielen minulosť, ale aj na súčasný stav našej spoločnosti a jej hodnôt.