Evelyn Benčičová

Umelé slzy / Artificial Tears

Evelyn Benčičová
2017,  Umelé slzy / Artificial Tears

Séria Umelé slzy / Artificial Tears zobrazuje moment neistoty, odcudzenie pri vykonávaní najbežnejších úloh. Pohľad do okamihu rozbitia dokonalého modelu a odhalenia zmyslu alebo skôr nezmyselnosti vlastného konania. Nie je to nevyhnutne vízia budúcnosti, v ktorej ľudí nahradia stroje, ale skôr obraz sveta, v ktorom ľudia konajú ako zautomatizované činitele. Snaha o dokonalú efektivitu nenecháva priestor neistote, vzájomnej závislosti alebo nejednoznačnosti. Rozpor medzi myslením a imitáciou, funkčnosťou a inteligenciou vo svojej rovnici nepočíta s ľudským faktorom. Možno nás v mnohých aspektoch prerástli naše vlastné vynálezy, ale zatiaľ sme neprerástli samých seba.