Evelyn Benčičová

(An)organic

Evelyn Benčičová
2015,  (An)organic

Séria (An)organic skúma históriu a účel zátišia ako žánru. Zátišie nie je len náhodná konštelácia objektov. Výber, symbolika a zloženie jeho častíc definujú osobu, ktorej patria, a spôsob jej prezentácie verejnosti. Každý detail je dôležitý. Zvieratá zobrazujú ľudské vlastnosti prostredníctvom interakcie s okolitou "krajinou vecí".

Mačka Sphynx, symbol bohatých, dobre sa stravujúcich, elegantných a znudených ľudí nevenuje žiadnu pozornosť lahodným jedlám podávaným na stole - personifikuje luxus. Bezsrsté potkany hodujú na niečom, čo pripomína ich samé. Krutosť. Pohrebný stôl, ktorého sa zmocnila skupina myší. Ich prítomnosť evokuje prázdnotu, niečo, čo bolo a už neexistuje. Smrteľnosť.