Kniha

Alan Hyža

Zem, ktorá zostáva

Názov knihy: Zem, ktorá zostáva / autor fotografií: Alan Hyža / autor textu: Alan Hyža / grafický dizajn: Ivan Štora / vydavateľ: arteA PPB / rok: 2023

Knihu si viete kúpiť u nás v e-shope → Zem, ktorá zostáva

Foto: Zuzana Pustaiová