Kniha

Karol Kállay

Zaostrené na krásu

Názov knihy: Zaostrené na krásu / fotografie: Karol Kállay / texty: Lucia Almášiová, Zuzana Šidlíková, Richard Kučera Guzmán / grafický dizajn: Richard Kučera Guzmán / vydavateľ: RICHIE, Slovart / rok: 2019

Foto: Richard Kučera Guzmán