Výstava

Karina Golisová

Tvár sa ako doma

Výstava: Tvár sa ako doma / autorky: Karina Golisová, Lujza Stopková / miesto: Kotolňa STU, Fakulta architektúry, Námestie slobody 19, Bratislava / trvanie výstavy: 15.07. - 25.07. 2021

Foto: Karina Golisová