Kniha

STRETNUTIE / slovenskí absolventi FAMU

Názov: STRETNUTIE / slovenský absolventi FAMU / autorka: Juliana Tesáková / grafický dizajn: Vlado Rostoka / vydavateľ:  Pravda / rok: 1989

Foto: Lukáš Rohárik