Kniha

Karol Plicka

SLOVENSKO vo fotografii Karola Plicku

Názov knihy: SLOVENSKO vo fotografii Karola Plicku / autor textov: Karol Plicka / grafický dizajn: Juraj Linzboth / vydavateľ: OSVETA / rok: 1969

Foto: Zuzana Pustaiová