Výstava

Kristína Mičová

Prelomiť vlny / Breaking the Waves

Výstava: Prelomiť vlny / Breaking the Waves autorka: Kristína Mičová / kurátorka: Michaela Šuranská / miesto: Rozkvet Gallery, Banská Bystrica / trvanie výstavy: 08.03. – 01.04.2023

Foto: Michaela Šuranská