Kniha

Lubo Stacho

Moja krajina

Názov knihy: Moja krajina / My Country / autori textov: Vladimír Beskid, Barbora Geržová, Lucia L. Fišerová, Karol Moravčík, Peter Salner / vydavateľ: Kniha Zlín / rok: 2011

Foto: Zuzana Pustaiová