Výstava

Lucia Tallová

Krehkosť karyatídy

Výstava: Krehkosť karyatídy / autorka: Lucia Tallová / kurátorka: Lucia Gregorová Stach / miesto: Rosenfeldov palác, Žilina / trvanie výstavy: 12. 10. 2023 - 16. 02. 2024

Foto: Isonative