Výstava

Zuzana Pustaiová

Jedan dan svaki dan

Výstava: Jedan dan svaki dan / autorka: Zuzana Pustaiová / kurátorka: Sabina Salamon / miesto: Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka, Chorvátsko / trvanie výstavy: 22.09. - 23.10. 2022

foto: Zuzana Pustaiová