Výstava

INSIDE / Babinčák, Gič, Líšková, Mižúr, Oslanec, Rajcová, Teplická, Zajac

Výstava: INSIDE / autorky a autori: Michal Babinčák, Stanislav Gič, Katarína Líšková, Marcel Mižúr, Tomáš Oslanec, Jana Rajcová, Gabriela Teplická, Matúš Zajac / kurátor: Matúš Zajac / miesto: Stredoeurópsky dom fotografie, galéria Profil / trvanie výstavy: 11.01. - 03.03.2024