Kniha

Čierne diery

Elektrárne

Názov knihy: Elektrárne / fotografie: Matej Hakár / texty: Eva Belláková, Veronika Chládeková, Martin Lipták, Katarína Velschmidt, Ľudovít Hallon, Pavla Lényiová, Danica Pišteková / grafický dizajn: Ľubica Segečová / vydavateľ: Čierne diery / rok: 2022

Foto: Čierne diery