Kniha

Katarína Poliačiková

DEŇ

Názov knihy: DEŇ / autorka fotografií: Katarína Poliačiková / autorka textu: Katarína Poliačiková / zostavili: Katarína Poliačiková a Zuzana Bodnárová / grafický dizajn: Janka a Palo Bálik / vydavateľ: Galéria mesta Bratislavy / rok: 2021

Foto: Adam Šakový