Kniha

Olja Triaška Stefanović

Bratstvo a jednota

Názov knihy: Bratstvo a jednota / autor: Olja Triaška Stefanović / editorky: Olja Triaška Stefanović, Bohunka Koklesová / grafický dizajn: Juraj Blaško / texty: Martin M. Šimečka, Andrej Bán, Milena Bartlová, Bohunka Koklesová / vydavateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / rok: 2020

foto: Marko Horban