Katalóg k projektu

Boris Németh

Bratislava - Košice a späť

Katalóg k projektu: Bratislava - Košice a späť / koncept a fotografie: Boris Németh / grafický dizajn: Eva Benková / preklad a korekcie: Daniela Ďurišková / vydavateľ: Agentúra Limerick s.r.o. / rok: 2020

Foto: Boris Németh