Vladimír Koštial

Folklór a tradície

Vladimír Koštial
1950 – 1955,  Folklór a tradície

Mnohé Koštialove fotografie zachytávajú tradíciu a folklór horského regiónu. Postupne nadobudli veľkú dokumentárnu hodnotu a sú cenené etnografmi. Tento autorov záujem mu bol veľmi prirodzený, i keď pravdepodobne nemal charakter systematickej odbornej práce a veľká časť záberov vznikla jednoducho na zákazku. Dnes však máme vďaka nim presnejšiu predstavu napríklad o svadobnom obrade, či iných obyčajoch. Svojbytnú časť autorovho archívu tvoria desiatky vynikajúcich portrétov - vytváral ich "na pamiatku" dôležitých životných udalostí. Viaceré z nich môžeme považovať za mimoriadne príklady portrétneho umenia. Koštialovu previazanosť s folklórom dokazuje aj jeho angažovanie sa v rámci Folklórneho festivalu Východná, ktorý mnoho rokov dokumentoval. (Lukáš Bártl)