Vanda Mesiariková

Po sezóne

Vanda Mesiariková
2018,  Po sezóne

Projekt Po sezóne je súbor fotografií z návštev škandinávskych krajín, ktoré som uskutočnila od roku 2014. Cestovala som na verejne známe a masovo vyhľadávané miesta mimo aktívnej sezóny. Osobný kontakt s prostredím ma nútil zamýšľať sa nad otázkami: Čo sa deje s krajinou, keď zostane sama? Cíti sa „osamelá“ alebo naopak si túto „osamelosť“ vychutnáva? Do akej miery si zvykla na prítomnosť človeka? Ako krajina príjme oneskoreného pozorovateľa?