Vanda Mesiariková

Nočné mapy

Vanda Mesiariková
2020 – 2021,  Nočné mapy

Nočné mapy sú fotografickým záznamom dočasných inštalácií dymu, geometrických objektov a svetelných zdrojov, s ktorými autorka dotvára atmosféru sídliskovej krajiny. Zameriava sa na symbiózu medzi inštaláciami a priestorom. Cez symboliku mesta, v období korona izolácie, skúma svoj vzťah k mestskému prostrediu. Tento subjektívny projekt využíva osobu autorky ako vyšetrovací nástroj. Na základe skutočných miest a udalostí zachytáva okamihy, kedy do seba naráža naša každodenná realita a podvedomý svet. Nočné mapy poodhaľujú (niekedy) tenkú hranicu medzi pravdou a fikciou.