Marek Pupák

Na Slovensku po slovensky

Marek Pupák
2016,  Na Slovensku po slovensky

Obrazová reportáž Na Slovensku po slovensky podáva správu o stave a nálade v súčasnej spoločnosti. Symptómy krízy a frustrácie sú čoraz naliehavejšie a nachádzame ich nielen v správaní ľudí, ale aj v každodenných situáciách. Fotografie sú ilustráciou toho, ako sa pod nátlakom udalostí pomaly, ale isto menia aj jednoduchí ľudia a prostredie, v ktorom žijú. Vznikali v priebehu roka na rôznych miestach Slovenska.