Lucia Petrůjová

Bety

Lucia Petrůjová
2017 – 2019,  Bety

Fotografický projekt Bety představuje příběh umělkyně, performerky a autorky, která se rozhodla opustit město a žít na vesnici. Napětí, jež autorka fotografií Lucia Petrůjová na svých snímcích vytváří, je střetem světa tradičních hodnot, jednoduchých rituálů a každodenních činností s prostorem, kde vládne představivost a kreativita konceptů reprezentovaných povoláním a koníčky fotografované hrdinky. Tento neobyčejně intimní a s výjimečnou pečlivostí vyprávěný příběh se snaží zmapovat dvě zdánlivě nesourodé oblasti. Fotografie Bety v roli matky a paní domu fungující ve vesnickém prostředí jsou propletené momentkami teatrálních performancí a tajemných scénografií. Nechybějí zde záběry, které v sobě tyto dva obrazy spojují. Bety svůj prostor aranžuje, proměňuje, vytváří objekty a animuje vlastní rodinu i místní společnost. Kreativně tak modifikuje vesnickou krajinu. Lucia Petrůjová vytvářela intimní portrét své hrdinky celé tři roky. S použitím jednoduchého obrazového jazyka se autorce podařilo vytvořit příběh balancující mezi realismem a oneirickým vyprávěním. Je to příklad reportérské formy, kde fotograf je divákem i všímavým pozorovatelem. Výsledkem projektu je také publikace, která jednoduše, ale zároveň důsledně buduje postavu hrdinky zasazené mezi dvěma prostory.

Rafał Milach