Jakub Jančo

Údolie radosti

Jakub Jančo
2019,  Údolie radosti

Údolie radosti je séria, ktorá vznikla v rámci projektu Banská Štiavnica – Mesto kultúry 2019: Renovácia identity. Séria dokumentuje stav Trate mládeže, železnice medzi Banskou Štiavnicou a Hronskou Dúbravou, 70 rokov od jej výstavby. Stavba tejto trate bola dokončená koncom októbra 1949 a vybudovalo ju viac ako 47 tisíc brigádnikov, prevažne vďaka úsiliu československej, ale aj zahraničnej mládeže. Trať mládeže bola úspešnou povojnovou ‘’budovateľskou’’ stavbou, zároveň však aj veľkou školou socializmu a dobovej ideológie.

Výsledkom projektu bola publikácia Údolie radosti, vydaná v spolupráci s mestom Banská Štiavnica v roku 2019. V tejto knihe sú zároveň použité údaje z almanachu TRAŤ MLÁDEŽE (J. F. Laštuvka, 1950, Bratislava: Smena), ktoré odzrkadľujú tendenciu socialistického režimu zaznamenávať vlastný pokrok v podrobných štatistikách. V prípade Traťe mládeže ide o čísla dokumentujúce bežný život zúčastnenej komunity, ako aj grandióznosť samotnej stavby a jej technický a propagandistický rozsah. Tieto údaje sú tak v kontraste so súčasným stavom trate – tichým a chátrajúcim monumentom doby, zarastajúcim do horskej krajiny v regióne mimo väčšieho ekonomického a politického záujmu.