Diana Takacsova

Sladké sú vody

Diana Takacsova
2019,  Sladké sú vody

Ogiekovia sú jednou z posledných východoafrických komunít lovcov a zberačov. Kultúra a tradície tohto kmeňa, ktorý má dnes približne tridsaťtisíc členov, je úzko spätá s prírodou. Ogiekovia žijúci v kenskom lesnom komplexe Mau tu zbierali ovocie, lovili divú zver a včelárili v korunách stromov od nepamäti. No dnes i tak čelia tvrdeniam, že sú pre svoj domov hrozbou. Komunita má bohatú históriu odboja: neúprosne odoláva vysídleniu a snaží sa získať politickú silu. Reálna zmena zatiaľ neprichádza, neprinieslo ju ani oficiálne uznanie práva na územie vďaka rozhodnutiu Afrického súdu pre práva ľudí a národov. Po počiatočnej eufórii sa totiž ukázalo, že kenská vláda sa s odškodnením neponáhľa.

Tento pretrvávajúci projekt mapuje boj za spravodlivosť komunity, ktorej domov sa ocitol v centre ekonomických záujmov.