Jakub Michal Teringa

UNTITLED PROJECT ABOUT LIFE / Bez názvu - O živote

Jakub Michal Teringa
2018,  UNTITLED PROJECT ABOUT LIFE / Bez názvu - O živote

Tento projekt sa dotýka tém ako sú pochybnosť, strach a úzkosť. Práca má osobný charakter a slúži primárne ako osobná terapia. Fotografie vznikajú vo verejnom priestore a následne sú vsadené do kontextu fotografickej série, kde reflektujú spomínané témy.