Robo Kočan

Svetlom do tmy

Robo Kočan
1993 – 1997,  Svetlom do tmy

Tieto zábery sú fotografované na negatív veľkosti 6×9 cm. Technikou luminografie, čiže kreslením so svetlom počas niekoľko minútovej expozície alebo viacnásobnou expozíciou s použitím svetelných šablón.